techbite demoday 2022

TECHBITE 4.0 Demo Day 2022

Deemmi เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและร่วมจัดบูธในงาน TECHBITE 4.0 Demo Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 ณ อาคาร KX Knowledge Xchange โดยปีนี้มาในคอนเซปต์ ‘Speed dating’ เพื่อให้เหล่า Startup ได้พบปะและนำเสนอผลงานกับนักลงทุน นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการนำเสนอผลงานนวัตกรรม พร้อมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่สร้างสรรค์โดย Startup กว่า 32 ทีม

TECHBITE 4.0 Demo Day 2022_pitching
Share
Line
Email