fbpx

สาระน่ารู้ตามชนิดสัตว์

เลือกชนิดสัตว์เลี้ยงก่อน แล้วมาอ่านบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกัน

Search
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
เรียนรู้วิธีสังเกตอาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกัน และรับมือเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อ โรคนี้แม้ร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่สามารถป้องกันได้ และส่วนใหญ่มักติดต่อผ่านสัตว์อื่น
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
เคล็ดลับจากสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิธีแยกแยะพฤติกรรมผิดปกติในสัตว์เลี้ยง อธิบายนิสัยหมาหมวที่เกิดจากสายพันธุ์ การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
สัตว์เลี้ยงหมาแมว
สัตว์เลี้ยงหมาแมว
ทุกคนเคยสังเกตไหมว่า สุนัขกับแมวบางสายพันธุ์มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมาก ๆ หรือบางทีคู่หมาแมวเหล่านั้น พวกมันอาจจะเป็นญาติห่าง ๆ กัน หรือป่าวนะ
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
รู้จักความแตกต่างของเห็บหมัด เหาไร พร้อมเรียนรู้วิธีป้องกันเห็บหมา หมัดแมวด้วยยาแต่ละประเภทที่มีในท้องตลาด เพื่อให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของเรา
แมว
แมว
2 โรคหลักที่พบได้บ่อยในแมวคือ โรคหัดแมวและหวัดแมว มารู้จักสาเหตุของโรค อาการที่แสดงให้เห็น และวิธีการป้องกัน เพื่อให้น้องแมวรอดชีวิตกันเถอะ
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
ปกติเรามักจะมีกิจกรรมพาสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่น เพื่อให้น้องได้ออกกำลังกาย ซึ่งหลาย ๆ ครั้งพบว่าน้องหมาน้องแมวเจ็บขาในเวลาต่อมา เพราะอะไรและจะป้องกันอย่างไร
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
หมาแมวตาแฉะ เป็นสัญญาณความผิดปกติของโรคทางดวงตาอย่างหนึ่ง ซึ่งมักเกิดได้จาก 7 สาเหตุ เช่น ภาวะที่หนังตาม้วนเข้า หนังตาม้วนออก หรือขนตาขึ้นผิดแนวปกติ เป็นต้น
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
นิ่ว คือ การพบก้อนผิดปกติบางอย่างในทางเดินปัสสาวะ สำหรับหมาแมวมักพบนิ่วอยู่ประมาณ 8 ชนิด ซึ่งเจ้าของสามารถสังเกตความผิดปกติได้จากลักษณะการขับถ่ายปัสสาวะ ดังนี้
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
การทำหมันแมวและหมา จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศ และช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวซุกซนในสัตว์เลี้ยงลงได้ อย่างไรก็ตามการทำหมันก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังนี้
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
สัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมว
โรคทางเดินหายใจในสัตว์ เช่น หมาแมวจาม เป็นโรคที่สังเกตอาการได้ยาก แต่กลับสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทำให้เจ้าของต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักไป มี 6 สัญญาณดังนี้