fbpx

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงหลักการรวบรวม ประมวลผล และจัด เก็บข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนี้ยังได้อธิบายวิธีการที่เรา หุ้นส่วนของเรา และผู้ใช้บริการของเรานำคุกกี้มาใช้งาน รวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องควบคุมดูแล

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในบราวเซอร์ โดยทั่วไปคุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อ “จดจำ” ตัวคุณและความชื่นชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “เซสชั่นคุกกี้”) หรือการเข้าชมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (โดยใช้ “เพอซิสเทนท์คุกกี้)

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) มีความจำเป็นอย่างมาก ต่อเว็บไซต์ของเราเนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ช่วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการดำเนินการของคุณ สนับสนุนโครงสร้างของหน้าเพจที่แสดงให้คุณเห็น รวมทั้งทำให้การท่องเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่ถึงเมื่อคุณสิ้นสุดการเข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ (Analytical / Performance Cookies) ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา โดยการกำหนดจำนวนการเข้าชมเพจและจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีการดำเนินการให้บริการด้านการวิเคราะห์เว็บเพื่อทำงานวิเคราะห์รูปแบบ พฤติกรรมผู้ใช้งาน และเราก็ใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อ (กล่าวคือ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ อีกทั้งไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้น อาทิ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสถิติเท่านั้น
  • คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies) ช่วยให้เรารับรู้จดจำเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความพอใจของคุณ เพิ่มเติมฟีเจอร์และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าชมโดยข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้นั้น เป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุชี้ถึงตัวคุณได้
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาพฤติกรรม / เพื่อการกำหนดเป้าหมาย (Behavioral Advertising / Targeting Cookies) จะถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อทำการบันทึกการเข้าชม เพจและลิงค์ที่คุณเข้าชมและติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการปรับเว็บไซต์ของเรารวมทั้งแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้ตรงกับความสนใจของคุณ

การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่าน

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว และคุกกี้สามารถถูกบล็อกจากบราวเซอร์ของคุณที่ใช้ในการสืบค้นเว็บไซต์ของเราได้