fbpx

เกี่ยวกับดีมมี่

เกี่ยวกับดีมมี่

DEEMMI
ดูแลครบ จบทุกแคร์

Convenient Access to
Connected Care

DEEMMI คือใคร

เรา คือ ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสายสุขภาพไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบไร้รอยต่อ ที่มีการผสานเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เข้าไปในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริหารจัดการขององค์กรต่าง ๆ  และสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้ 

รู้จักทีม DEEMMI

Dr. Janjarat Piyapromdee (จันทร์จรัส ปิยะพรมดี)

สพ.ญ. จันทร์จรัส ปิยะพรมดี

Chief Executive Officer

สัตวแพทย์ นักวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล
(Veterinarian, Business and Data Analyst)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันรับผิดชอบด้านบริหารและการตลาด

Dr. Witchaya Tongtako (วิชญะ ทองตะโก)

น.สพ. ดร. วิชญะ ทองตะโก

Chief Financial Officer

สัตวแพทย์เฉพาะทาง
(Veterinarian Specialist)

- ปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมณี
- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการเงิน

Sivaphong Niyomphanich (ศิวพงษ์ นิยมพาณิช)

นาย ศิวพงษ์ นิยมพานิช

Chief Technical Officer

วิศวกรคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
(Computer Engineer and AI Deverloper)

- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปัจจุบันรับผิดชอบด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีอนาคต

พันธกิจ

มุ่งเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในเอเชียทางด้านการออกแบบแพลตฟอร์ม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริหารองค์กร และเติมเต็มความต้องการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน

บริการของเรา

deemmi-web service design (1)

บริการดูแลเว็บไซต์ครบวงจร

เน้นให้บริการตั้งแต่ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ไปจนถึงการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับคำค้นหาของ Google (Search Engine Optimization) ดังนั้นไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะอยู่ไหนก็สามารถค้นเจอคุณได้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยการมอบประสบการณ์การใช้งานงานเว็บไซต์ที่ดี และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
deemmi-data analysis dashboard

ออกแบบแดชบอร์ดอัจฉริยะ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบแดชบอร์ดอัจฉริยะของ DEEMMI เสมือนมีนักกลยุทธ์อยู่ข้างคุณ ระบบที่เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมถึงค่าความนิยมของสินค้ารายตัว และนำมาจัดแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ (Real time information) ทำให้สามารถเข้าถึงอินไซต์ลูกค้าของคุณได้ง่ายมากขึ้น
deemmi-AI Text Searching

AI Text Searching

ด้วยเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) ผสานกับเทคนิคที่วิจัยค้นคว้าโดยทีม DEEMMI ทำให้ระบบของเราสามารถประมวลผลคำค้นของคุณ และให้ผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการของคุณจริง ๆ เช่น เพียงแค่คุณพิมพ์อาการสัตว์เลี้ยง บริการ สถานบริการ และโรงพยาบาล ณ ที่ที่คุณอยู่ หรือความต้องการใด ๆ ของคุณ คุณก็จะได้พบกับผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
deemmi-AI Personalization Technology

AI Personalization Technology

Personalization Technology เป็นระบบ AI ของ DEEMMI ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่รู้ใจคุณ ด้วยการบรรจงคัดสรร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นความเฉพาะตัว ผ่านการตลาดที่รู้ใจ ระบบยังสามารถวิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แต่คุณตามห้วงเวลา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
deemmi-AI Symptoms Screening Chatbot

AI Symptoms Screening Chatbot

ระบบคัดกรองอาการสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในเบื้องต้นโดย AI Chatbot ของ DEEMMI ถูกสร้างขึ้นจากคลังความรู้ของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถแสดงคำแนะนำเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการผิดปกติ และสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบแนะนำสัตวแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ตรงกับอาการของโรค ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ความภูมิใจและรางวัล

Design_service_sandbox

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ ปี 2565 (Design Service Sandbox 2022)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ ปี 2565 (Design Service Sandbox 2022) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับบริษัท RISE - Regional Corporate Innovation Powerhouse มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบ่มเพาะผู้บริการออกแบบรุ่นใหม่ ไปสู่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบริการออกแบบให้เป็นบริการสนับสนุนหรือกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ
Super_AI_Engineering_season2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากโครงการ Super AI Engineer Season 2

โครงการ Super AI Engineer Season 2 เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ Onsite โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งทางบริษัทได้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอด แก้ปัญหา ออกแบบ วิจัย ทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
Business_brotherhood_2022

ทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)

Deemmi ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood 2022) ภายใต้การดูแลของสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโครงการนี้ได้ให้การสนับสนุนทุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ โดยได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคำปรึกษาจากกิจการขนาดใหญ่ (Big Brother) อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพิสูจน์เทคโนโลยี พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทดลองเชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Get_and_go_2022

ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปีที่ 2 ภายใต้โครงการ 30 HR. GET & GO PROGRAM SEASON 2 (Entrepreneurial Ecosystem Development:EED)

Deemmi ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 30 HR. GET & GO PROGRAM SEASON 2 (Entrepreneurial Ecosystem Development:EED) ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่สร้างระบบนิเวศความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ เเละต้องการต่อยอดธุรกิจ โดยในโครงการบริษัทได้รับคำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาแผนธุรกิจเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ

วิดีโอเกี่ยวกับทีมดีมมี่

สนใจร่วมเป็น Partner