แมวและหมาท้องเสียแบบไหน ควรรีบพาไปพบหมอด่วน

แมวและสุนัขท้องเสียแบบไหน ควรรีบพาไปพบหมอด่วน_dogs-cats-diarrhea-vets

สิ่งที่ใช้พิจารณาในการพาแมวและสุนัขท้องเสียมาหาหมอ ได้แก่ อายุ ความถี่ของการถ่าย และสีของอุจจาระ เป็นต้น ซึ่งหากพบการถ่ายเหลว มีคำแนะนำในการรักษาเบื้องต้น ดังนี้

แมวท้องเสีย สุนัขถ่ายเหลวเกิดจากอะไร ป้องกันยังไง

หมาแมวถ่ายเหลวเกิดจากอะไร ป้องกันอย่างไร_dogs-cats-diarrhea-reasons-prevention

สาเหตุที่ทำให้หมาแมวท้องเสีย มาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเปลี่ยนอาหารแบบทันที ซึ่งส่งผลให้ถ่ายเหลว มีมูก หรืออึเปลี่ยนสีได้ แล้วจะป้องกันได้อย่างไร

Line
Email