ควรทำหมันแมวและหมามั้ย มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

Deemmi-cats-dogs-benefits-sterilized (ควรทำหมันแมวและหมามั้ย มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง)) (1)

การทำหมันแมวและหมา จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศ และช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวซุกซนในสัตว์เลี้ยงลงได้ อย่างไรก็ตามการทำหมันก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังนี้