โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์ 4

4.5/5

จุดเด่น

เปิด 24 ชั่วโมง

สัตวแพทย์เฉพาะทาง

มีที่จอดรถ

รักษานอกสถานที่

รถรับส่ง

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์

8:00 น. - 20:00 น.

8:00 น. - 21:00 น.

วันหยุด

จันทร์ - ศุกร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการทั้งหมด

บริการทางการแพทย์

รักษาโรคทั่วไป

ฉีดวัคซีน

ทำหมัน

ตรวจเลือด

X-ray

Ultrasound

ผ่าตัดใหญ่

ค้างคืน (ป่วย)

บริการอื่นๆ

รักษานอกสถานที่

รับฝากเลี้ยง

รับฝากเลี้ยง

อาบน้ำตัดขน

Pet taxi

สัตว์แพทย์เฉพาะทาง

แมว

สัตว์พิเศษ

สัตว์น้ำ

ปศุสัตว์

ปศุสัตว์

ทันตกรรม

ผิวหนัง

ระบบสืบพันธุ์

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ระบบประสาท

ดวงตา

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง

โภชนาการ

ฝังเข็ม

ระบบทางเดินอาหาร

ปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์ประจำและจองคิวใช้บริการ รพ นี้

รีวิว

ที่อยู่

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 5, 5/1 ถนน เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จองคิวใช้บริการ

คลินิก/โรงพยาบาลที่คล้ายกัน